slide slide slide slide
logo

مرکز مطالعات جمهوری اسلامی دانشگاه دولتی ایران سن پترزبورگ "دانشکده ایرانیکوم"

شوروخوف ولادیمیر آندرییویچ

شوروخوف ولادیمیر آندرییویچ

مدیریت پروژههای علمی

شوروخوف ولادیمیر آندرییویچ

در سال 1984 در شهر تیومن به دنیا آمد. در ژوئن 2006 با درجه ممتاز تحصیلات خود را در دانشکده تاریخ دانشگاه سنت پترزبورگ به پایان رسانید. در ژوئن 2014 با موفقیت از رساله خود با موضوع "عامل خارجی در تاریخ روسیه باستان در اواخر قرن هشتم تا اواسط قرن نهم" برای کسب درجه دکترای تاریخ دفاع نمود.

ایشان از سال 2007 تا 2009 در دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ مشغول تدریس بود. در سال 2009 به عنوان مترجم و راهنمای تراست(اتحادیه شرکت¬های) دولتی "آرکتیکوگل" (پیرامیدا، مجمع الجزایر سوالبار، نروژ) مشغول کار شد. از سال 2010 تا 2018 به عنوان دستیار در گروه مطالعات تاریخی منطقه¬ای در دانشکده تاریخ(انستیتو تاریخ) دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ تدریس می کرد. از سال 2010 تا 2014 به عنوان استاد دانشکده روابط بین الملل در انستیتو اقتصاد، حقوق و روابط اقتصادی خارجی سنت پترزبورگ تدریس می¬کرد. در ژوئن و جولای 2011 به همراه آ.آ. آندرییف مدیریت علمی پروژه نمایشگاهی "زیر سایبان پامیر" (انجمن جغرافیایی روسی) را بر عهده داشت. دارای بیش از 40 مقاله علمی در نشریات نمایه شده از جمله نشریات موجود در پایگاه داده¬ای Scopus و WoS است. همچنین 2 آلبوم علمی شناخته شده از سری آثار "سرزمین های گوناگون" توسط ایشان تهیه و تدوین شده است. در 26 دسامبر 2016 مفتخر به دریافت جایزه دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ "به پاس انجام کارهای علمی و پژوهشی" (به پاس مجموعه¬ آثار علمی پیرامون تاریخ معاصر تاجیکستان) شد.

وی در هفت پژوهش و مطالعه میدانی در خارج از کشور شرکت نموده است. به همراه آ.آ. آندرییف در راستای تهیه و آماده¬سازی توافقنامه¬ای مدون میان دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ و دانشگاه هنر اصفهان در جمهوری اسلامی ایران هماهنگی¬های لازم را به عمل آورد. در راستای اجرای برنامه تبادل آکادمیک اراسموس پلاس در دانشگاه اپوله لهستان پیرامون تاریخ معاصر آسیای میانه سخنرانی نمود.

در چارچوب فعالیت های پژوهشی در بسیاری از پروژهای با حمایت مالی (فعالیت های پژوهشی و علمی دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ، برنامه هدفمند فدرال، حمایت مالی ریاست جمهوری فدراسیون روسیه) شرکت نموده که در عین حال مدیریت پروژه را نیز بر عهده داشته است.

به عنوان شرکت¬کننده و مدیر در اجرای بیش از 15 پروژه با حمایت مالی در زمینه تاریخ و فرهنگ اوراسیا شرکت نموده است. در 26 دسامبر 2016 به پاس مطالعه و پژوهش بر روی تاریخ معاصر تاجیکستان مفتخر به دریافت جایزه دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ "به پاس تالیف آثار علمی" شد.

تاریخ مناسبات ایران و روسیه، تاریخ آسیای میانه و تاریخ سیاست خارجی روسیه از جمله علایق پژوهشی ایشان است.

از مهمترین پروژه های علمی در زمینه فعالیت های مرکز می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- کمک هزینه ریاست جمهوری فدراسیون روسیه برای پژوهشگران جوان دارای تحصیلات عالی "روسیه و رویه¬های سیاست قومی-نژادی در منطقه کوهستانی خودمختار بدخشان در تاجیکستان (1991-2005)" (و.آ. شوروخوف - مدیر پروژه طی سالیان 2019-2018).

- کمک هزینه بنیاد علوم روسیه در چارچوب انجام مسابقه "پیشبرد مطالعات توسط گروه¬های علمی به سرپرستی پژوهشگران جوان" "تاریخچه مستند دیپلماسی صفوی در رابطه با روسیه (1501-1722)" (مدیر پروژه، 2021- 2018).

- کمک هزینه بنیاد پژوهش‌های بنیادی روسیه "هویت¬سنجی اشعار فارسی و افغانی قرون وسطی با استفاده از روش های استایلومتری دیجیتال" (2022-2020، مجری پروژه).

انتشارات عمده

·    Национальное строительство в Таджикистане в 1988–2000-е гг. Поиск «основы конструкта» [Nation State-Building in Tajikistan in 1988-2000-s. Search for the ‘Backbone of the Construct’] // Былые годы: Российский исторический журнал. 2015. T. 35 (1). С. 204-210 (в соавторстве с А. Х. Даудовым, А. А. Андреевым, Д. Г. Янченко).

·    Проблема идентичности в современном Таджикистане: языковые, политические, религиозные, социально-экономические факторы влияния (историография вопроса) [The Problem of Identity in Modern Tajikistan: Linguistic, Political, Religious, Social and Economic Factors of Influence (Historiography Issue)] // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. Научный журнал. 2014. Т. 10. №2. С. 256-271 (в соавторстве с А. Х. Даудовым, А. А. Андреевым, Д. Г. Янченко)

·    Летописная статья 6406 г. и роль мадьяр в ранней русской истории (современная историография) [Annalistic Record on 6406 and the Role of Magyars in Early Russian History] // Rossica Antiqua. 2015. №1 (11). С. 3–24.

·    Разная земля. Т. 4: У подножия неба [At the Foot of Heaven]. СПб.: Славия, 2015. 226 с. (в соавторстве с Д. А. Барановым, Д. В. Овсянниковым, А. Н. Онацко)

·    К истории первых русских крепостей на восточном побережье Каспийского моря [On the History of the First Russian Fortifications on the East Coast of the Caspian Sea] // Былые годы: Российский исторический журнал. 2016. T. 39 (1). С. 5-13. (в соавторстве с А. Х. Даудовым, А. А. Андреевым, Д. Г. Янченко, А. С. Кибинем)

·    Поход русов на о. Эгина в 813 году: об одном из историографических мифов военного времени [Russian Attack of Aegina Island in 813: One of Historiographical Myths of Wartime] //Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Альманах. Вып. 5: К 80-летию профессора Игоря Яковлевича Фроянова / Под ред. д.и.н., проф. А. В. Петрова. СПб., 2016. С. 339-350. (в соавторстве с А. А. Мещениной)

·    Разная земля. Т. 6: Земля Шпицберген [Spitsbergen Land]. СПб.: Славия, 2016.  221 с. (в соавторстве с Д. А. Барановым, О. В. Ганичевой)

·    Yanchenko D. G.,  Shorokhov V. A. Caucasian Policy of the Imperial Branches of Power during the First Russian Revolution // Вестник СПбГУ. История. Т. 62. Вып. 4. 2017. P. 674-692.

·    Daudov A. Kh., Shorokhov V. A., Andreev A. A. Anatomy of the Political Transformations during the Period of the Dissolution of the USSR on the Material from Kūhistoni Badakhshon // Vestnik of Saint Petersburg University. History. 2018. Vol. 63. Issue 3. P. 799–822.

·    Российские войска в Горно-Бадахшанской автономной области в 1992–1997 годах // Научный диалог. 2019. № 11. С. 471–491 (в соавторстве с А. А. Андреевым)

·    Shorokhov V. A., Andreev A. A., Yanchenko D. G. The Last Frontier of the Empire: the Eastern Pamirs in Russian Border Culture // Bylye Gody. 2019. Vol. 54. Is. 4. P. 1656-1669.

pattern