slide slide slide slide
logo

مرکز مطالعات جمهوری اسلامی دانشگاه دولتی ایران سن پترزبورگ "دانشکده ایرانیکوم"

آرتیوم آلکسیویچ آندریف

آرتیوم آلکسیویچ آندریف

مدیر مرکز

آرتیوم آلکسیویچ آندریف

آرتیوم آلکسیویچ آندریف در سال 1983 در شهر لنینگراد در یک خانواده نظامی متولد شد. او سال 2006 تحصیل خود را در گروه تاریخ معاصر روسیه در دانشکده تاریخ دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ به پایان رسانید. وی در سپتامبر 2009 با موفقیت از رساله خود با موضوع "تجربه همکاری روسیه و قزاقستان در دهه 90 قرن بیستم" برای کسب درجه دکترای علوم تاریخ دفاع نمود. از سال 2007 تاکنون به عنوان پژوهشگر دستیار در بخش "کاخ منشیکوف" ارمیتاژ دولتی مشغول فعالیت است. از سال 2010 تا 2018 به عنوان دانشیار دانشکده روابط بین الملل انستیتو اقتصاد، حقوق و روابط اقتصادی خارجی سنت پترزبورگ تدریس می کرد.

در ژوئن و جولای 2011 به همراه و.آ. شوروخوف مدیریت علمی پروژه نمایشگاهی "زیر سایبان پامیر" (انجمن جغرافیایی روسی) را بر عهده داشت.

مطالعات میدانی و پژوهش¬های آرشیوی-تاریخی در خارج از کشور

1) آگوست 2011؛ سفر پژوهشی آسیای مرکزی موزه مردم شناسی و اتنوگرافی آکادمی علوم در جمهوری تاجیکستان(سرپرست: ر. ر. رحیموف)؛

2) ژوئن و جولای 2012؛ مطالعات میدانی مردم¬شناسی در جمهوری کاباردینو بالکاریا. موضوع پژوهش¬ها: "حافظه تاریخی پیرامون قبایل هواخواه روس؛ بیکمورزین و کایتوکین"؛

3) ژوئن 2014؛ پژوهش¬های آرشیوی-تاریخی در جمهوری تاجیکستان در چارچوب فعالیت¬های پژوهشی دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ با موضوع "بحران هویت در قلمرو پساشوروی تحت تاثیر جنگ و درگیری"؛

4) سپتامبر 2015؛ سفر تحقیقاتی بین¬المللی در زمینه تاریخ و قوم¬نگاری در شبه جزیره مین‌قشلاق(مانغیستاو) جمهوری قزاقستان با مدیریت پروفسور ی.آ. رضوان که از طرف موزه مردم شناسی و اتنوگرافی پترکبیر(کونستکامر) آکادمی علوم روسیه و شعبه ملی کمپانی بین الملل رادیو و تلویزیون "میر" در جمهوری قزاقستان برگزار شد؛

5) اکتبر و نوامبر 2016؛ پژوهش های آرشیوی-تاریخی و مطالعات میدانی در چارچوب پروژه بنیاد علوم انسانی روسیه "الکساندر بکوویچ چیرکاسکی. مطالعه تاریخی و بیوگرافی سیصدسالگی سفر تحقیقاتی هم¬رکاب پترکبیر" در ازبکستان(خیوه، نوکوس، فلات اوست‌یورت و تاشکند)؛

6) اکتبر 2017؛ مطالعات میدانی در چارچوب پروژه بنیاد علوم انسانی روسیه با موضوع "الکساندر بکوویچ چیرکاسکی. مطالعه تاریخی و بیوگرافی سیصدسالگی سفر تحقیقاتی هم¬رکاب پترکبیر" در قزاقستان (منطقه مانغیستاو، خلیج ساریتاش، خلیج کوچک، فورت شوچنكو)؛

7) آوریل 2018؛ پژوهش های آرشیوی-تاریخی در چارچوب پروژه اعطا بودجه رییس جمهور فدراسیون روسیه برای پژوهشگران جوان دارای تحصیلات عالی "روسیه و رویه¬های سیاست قومی-نژادی در منطقه کوهستانی خودمختار بدخشان در تاجیکستان (1991-2005)" (و.آ. شوروخوف - مدیر پروژه در سالیان 2019-2018)؛

دوره کارآموزی را در سال¬های 2013 و 2015 در موسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی وابسته به دانشگاه تهران (جمهوری اسلامی ایران) گذارند.

از سال 2015 تاکنون به عنوان دانشیار گروه مردم شناسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ مشغول تدریس است.

از سال 2018 تاکنون ریاست مرکز پژوهش های جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ را بر عهده دارد.

دارای بیش از 40 تالیف در نشریات نمایه شده از جمله نشریات موجود در پایگاه داده¬ای Scopus و WoS.

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

تاریخ ایران، تاریخ روابط روسیه و ایران در قرون شانزدهم تا بیستم، رویه¬های معاصر سیاست قومی-نژادی در آسیای میانه؛ مردم¬شناسی آسیای میانه، تاریخچه سفر تحقیقاتی آ. چیرکاسکی؛ تئوری مردم¬شناسی سیاسی، تاریخ روابط دیپلماتیک روسیه با کشورهای آسیای میانه، تاریخچه مردم¬شناسی سیاسی روسی، تاریخ اخیر آسیای میانه پساشوروی.

مهمترین پروژه های علمی در زمینه موضوعات مرکز:

کمک هزینه رئیس جمهور فدراسیون روسیه برای دانش¬آموختگان جوان علوم "روسیه و رویه¬های سیاست قومی-نژادی در منطقه کوهستانی خودمختار بدخشان در تاجیکستان (1991-2005)" (مدیر پروژه، 2018-2019)

کمک هزینه بنیاد علوم روسیه در چارچوب انجام مسابقه "پیشبرد مطالعات توسط گروه¬های علمی به سرپرستی پژوهشگران جوان" "تاریخچه مستند دیپلماسی صفوی در رابطه با روسیه (1501-1722)" (مدیر پروژه، 2021- 2018).

انتشارات عمده

- آندرییف آ.آ. تجربه همکاری روسیه و قزاقستان در دهه 90 قرن بیستم. سنت پترزبورگ: دمیتری بولانین، 2015.

- آندرییف آ.آ.، شوروخوف و.آ. سیاست روسیه در تاجیکستان تحت تاثیر افکار عمومی// تاجیکی: تاریخ، فرهنگ، جامعه. سنت پترزبورگ. 2014. صفحات 504-479.

- آندرییف آ.آ.، داوودوف آ.خ.، یانچنکو د.گ. ساختار ملی در تاجیکستان در سالیان 1988 لغایت 2000. جستجوی "مبانی ساختاری" // سالیان پیشین: مجله تاریخ روسیه. 2015. جلد 35. صفحات 210-204.

- آندرییف آ.آ. داوودوف آ. خ.، یانچنکو د.گ. شوروخوف و.آ.، کیبین آ.س. پیرامون تاریخچه نخستین قلعه های روسی در سواحل شرقی دریای کاسپین// سالیان پیشین. 2016. شماره یک. صفحات 13-5.

Andreev A.A. Revisiting the Identity of Bukhara Ambassador Tupchi-bashi Quli Beck or a Story of One Petition // Manuscripta Orientalia. № 2. 2014. p. 3-7.

Andreev A.A., Rezvan M.E. Khiwa and Bukhara Legation Missive letters of the Late 17th-Early 18th Centuries. I. Preliminary Results of the Research Project // Manuscripta Orientalia. 2 (22). 2016. p.50 -55.

Andreev A.A. Ashur Bek`s letters and prince A.B. Cherkasskiy`s mission // Manuscripta Orientalia. 2016 № 2. pp. 9-28.

- آندرییف آ.آ. فرستاده آشوربک به پیش پترکبیر و آغاز ماموریت آ.ب. چیرکاسکی// مجله تاریخی پترزبورگ. شماره 4. 2016. صفحات 104-91.

- آندرییف آ.آ. ظهور و سقوط حزب احیاء اسلامی در تاجیکستان// بولتن دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ. علوم سیاسی. روابط بین الملل. 2017. شماره 2(10). صفحات 113- 98.

Andreev A. A., Rezvan M.E., Rezvan E.A. The Letters of The Bukharan Embassy of Tupchi-Bashi Quli Beg Viewed as a Primary Historiographic Source // Manuscripta Orientalia. 2017 № 2. (23) pp. 10-23.

Andreev A.A., Shorokhov V.A., Daudov A. Kh. Anatomy of the Political Transformations During the Period of the Dissolution of the USSR on the Material From Kuhistoni Badakhshon // Вестник Санкт Петербургского университета. История. 2018. №3 (63). С. 799-822.

- آندرییف آ.آ.، داوودوف آ.خ.، علیمجانوف ب.، شوروخوف و.آ.، یانچنکو د.گ. سیاست دولتی پیرامون هویت در ازبکستان در اواخر دوره شوروی و دوره استقلال// دیدگاه مردم¬شناسی. 2018. شماره 5. صفحات 161-146.

Andreev A.A., Shorokhov V.A., Yastrebova O. M., Rezvan M.E., Pischurnikova E.P. Shah Safi I Safawid`s "Missing Manuscript" Addressed to Mikhail Fyodorovich Romanov // Manuscripta Orientalia. 2018. № 2. (24) pp. 62-67.

- آندرییف آ.آ.، احمدشین آ.و. گادونووا ی.آ.، مالاخییوا ا.م.، نالیدین ا.ا.، خیمچوک س.آ.، یوسوپوف ا.ا. ویژگی های توسعه دسته¬بندی¬های فراملی، ملی و محلی در خودشناسی مهاجران آسیای مرکزی(برای مثال سنت پترزبورگ)// مسائل مردم¬شناسی. 2019. شماره 1. صفحات 112-83.

- آندرییف آ. آ.، رضوان م.ی. گسترش عرف دیپلماتیک از سوی سفارت¬های ایران، خیوه و بخارا در روسیه از اواخر قرن 16 تا آغاز قرن 18// کونستکامرا. 2019. شماره 2(4). صفحات 62-51.

- آندرییف آ. آ.، کانال "قدیمی" آمودریا. از افسانه¬ها و پروژه¬های قدیمی قرن 18 تا مباحث علمی نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه نخست قرن بیستم.// گذشته اخیر. 2019. شماره 2. صفحات 51-36.

- آندرییف آ.آ.، شوروخوف و.و. سربازان روسی در منطقه کوهستانی خودمختار بدخشان در سالیان 1992 تا 1997// گفتگوی علمی. 2019 شماره 11. صفحات 491-471.

- آندرییف آ.آ.، شوروخوف و.و. یانچنکو د.گ. آخرین مرز امپراتوری: پامیر شرقی در فرهنگ روسی پیرامون نواحی مرزی// سالیان پیشین. مجله تاریخی روسی. 2019. شماره 54(4). صفحات 1669 – 1656.

- آندرییف آ.آ.، سازماندهی انتخابات ميان بومیان خارجي در دومای نخست دولتی// گفت و گو علمي. 2020. شماره 3. صفحات 316-298.

pattern